Lista e Temave të Projekteve Hulumtuese (e cila është lëndë obliguese e semestrit të Tretë te Vitit të Dytë të studimeve master e-qeverisja)

Dhjetor 3, 2018

Shënim: – Temat e Projekteve hulumtuese janë punime individuale (një student një temë). – Për informata shtesë lidhur me Temat e propozuara për Projektet Hulumtuese, studentët mund të informohen dhe konsultohen me Mësimdhënësit përkatës nëpërmjet e-mailit zyrtar ose drejtëpërdrejtë.

Vërejtje: Formulari duhet të plotësohet dhe të dorëzohet në zyren e Dekanit të FSHK, deri më 05.12.2018, nga ora 14:00 – 16:30.

Lista e Temave per lenden Projekti hulumtues (sem III, viti II) ne e-qeverisje

Shkarko

Formulari për përzgjedhjen e temës së projektit hulumtues

Shkarko