MAShTI ka hapur konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtra të shkencëtarëve për vitin 2022

Maj 12, 2022

Konkursi për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtra të shkencëtarëve për vitin 2022 i hapur nga MAShTI, është mobilitet për grante që i ndan MASHTI për shkencëtarët kosovarë të cilët kanë ftesa që në konferenca të rëndësishme shkencore të paraqiten me kumtesa apo prezantime dhe nuk marrin ndihmë tjetër financiare për pjesëmarrje në konferencë.

Keni të bashkangjitur konkursin dhe formularin e aplikimit:

Konkurs-per-ndarjen-e-granteve-te-mobiliteteve-afatshkurtera-te-shkencetareve-per-vitin-2022

formular-aplikimi-per-mobilitet-afatshkurter-2022