Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan i është drejtuar me një kërkesë Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë, respektivisht Ministrit Arsim Bajrami, ku ka kërkuar nga ai shtimin e mjeteve për ndarjen e bursave universitare.

Shkurt 4, 2016

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan  i është drejtuar me një kërkesë  Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë, respektivisht  Ministrit Arsim Bajrami, ku ka kërkuar nga ai shtimin e  mjeteve për ndarjen e bursave universitare.