Njoftim

Shkurt 5, 2018

Njoftohen studentet se me kerkese te tyre per arsye te ngjejshmerise se afatit te Janarit, dhe ne koordinim me perfaqsuesit e studenteve se provimet qe ka qene te parapa te mbahen me date 05 dhe 07.02.2018 do te mbahen si ne vijim:

– Konsumi dhe e drejta e konsumatorit te mbahet me date 12.02.2018 ne ora 14.00 salla A02;

– E drejta familjare dhe trashegimore te mbahet me date 12.02.2018 ne ora 13.00 salla A02; dhe

– Financat dhe e drejta financiare te mbahet me date 12.02.2018 ne ora 14.00 salla A01;

 

Prof.Ass.Dr Berat Aqifi