Njoftim

Shkurt 7, 2018

Konsultimet ne lendet: Analiza Ekonomike e se Drejtes, E Drejta Nderkombetare Ekonomike dhe Institucionet Financiare nderkombetare, Prof. Mejdi Bektashi mbahen te premten me date 9 Shkurt 2017, ora 14:00, salla A02.