Njoftim – Gjuhë gjermane II

Mars 6, 2018

Lënda Gjuhë gjermane II, për shkaqe objektive, nuk do të mbahet deri në fund të muajit mars. Ora e parë do të mbahet me 30. mars 2018, ora 15.00, Salla B02. 

Profesoresha e lendes, Milote Sadiku