Njoftim

Dhjetor 17, 2018
  1. Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të departamentit “Menaxhment”, se ushtrimet në lëndën “Menaxhimi i Projekteve” nuk do të mbahen me datën 18/12/2018 (të Martën) por të njejtat zëvendësohen në datën 22/12/2018 (të Shtunën). Ora e mbajtjës është e njejt me atë të ditës së Martë (të prezantur në orar), duke filluar me grupin e parë nga ora 12:00 h.

 

  1. Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të departamenteve: “Menaxhment; Banka, Financa dhe Kontabilitet, dhe Marketing”, se ushtrimet në lëndën “Bazat e Menaxhmentit” nuk do të mbahen me datën 18/12/2018 (të Martën) por të njejtat zëvendësohen në datën 22/12/2018 (të Shtunën). Ora e mbajtjës është e njejt me atë të ditës së Martë (të prezantur në orar), duke filluar me grupin e parë nga ora 13:45 h.