Njoftim

Dhjetor 15, 2019

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik,të UKZ Gjilan,të cilët i mbajnë-dëgjojnë leksionet-ligjeratat në lëndën:E drejtë biznesore,ditëve të premte,datë 20 dhe 27.12.2019,se të njejtat mbahën ditën e enjte, datë 19 dhe 26.12.2019,duke filluar nga ora 12.45.Ndryshimi i ketj orari ka të bëjë vetëm për datat përkatëse.

Për kohën e mbajtjës së ushtrimeve,do të njofohëni me kohë…1
Me respekt:Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha
                Asistent Detrinë ALISHANI-SOPI