Njoftim

Qershor 19, 2015

Sipas vendimit te ministrit te MASHT per shkak të Testit Kombëtar të Maturës,më 20.06.2015 e shtunë, jemi të obliguar të pezullojmë çdo aktivitet në Universitet,e cila do të ndikoj mbarëvajtjen e testit.

Ky është vendim i Ministrit të MASHT.