Njoftim / Konferencë Ndërkombëtare “ZHVILLIMET NDËRRAJONALE NË FOKUS TË STUDIMEVE GJEOGRAFIKE, HISTORIKE, SOCIO – EKONOMIKE DHE KULTURORE”

Tetor 3, 2017

Komiteti organizator i Konferencës Ndërkombëtare “ZHVILLIMET NDËRRAJONALE NË FOKUS TË STUDIMEVE GJEOGRAFIKE, HISTORIKE, SOCIO – EKONOMIKE DHE KULTURORE” , që organizohet në kuadër të veprimtarive shkencore të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S.Noli” të Korçës në bashkëpunim edhe me Universitetin “Kadri Zeka”,  njofton se për shkak të numrit të madh të abstrakteve të dërguara në adresën e konferencës mbi “Zhvillimet nderrajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore”, (Korçë, 3 Nëntor 2017), ka vendosur të shtyjë afatin e pranimit të abstrakteve deri më 10 Tetor 2017.

 

Thirrje Per Pjesemarrje (1)

Shkarko