Njoftim lidhur me orarin e mbajtjes se provimeve nga prof. Urtak Hamiti

Shtator 18, 2019

Gjeni me poshte kohen e mbajtjes se provimeve:

  1. Historia e institucioneve shtetërore dhe jurisdike                                           23.09.2019           A02        10.00
  2. Histori e shtetit dhe së drejtës dhe së drejtës shqiptare                                 23.09.2019           A02        10.00
  3. Sociologjia juridike                                                                                                 23.09.2019           A02        10.00
  4. E drejta e krahasuar                                                                                               23.09.2019           A25        11.00
  5. Komunikimi Masiv                                                                                                 23.09.2019           A25        11.00
  6. Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare                                                          23.09.2019           A25        12.00
  7. E drejta diplomatike dhe konsullore                                                                  23.09.2019           A25        12.00
  8. E drejta ndërkombëtare humanitare                                                                 23.09.2019           A25        12.00