Njoftim për publikun nga mbledhja e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike mbi vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC) për tërheqjen e akreditimit të programeve të studimit

Janar 30, 2019

Njoftim për publikun nga mbledhja e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike mbi vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC) për tërheqjen e akreditimit të programeve të studimit.

Gjeni dokumentet në versionin shqip dhe anglisht

Njoftimi nga Konferenca e Rektoreve lidhur me vendimet e KSHC-se

Notify from Rectors Conference about SQC decision

Shkarko