Njoftim me rëndësi për përdorim të SMU gjatë regjistrimit dhe paraqitjes së provimeve

Qershor 7, 2019

Me rastin e Regjistrimit apo zgjedhjes së lëndeve, studentet janë të obliguar të klikojnë butonin PËRFUNDO dhe më pas ti paraqesin provimet. Mos veprimi në këtë mënyrë mund të sjellë gabime dhe probleme të më vonshme për studentët në afatet e tjera të provimeve.

Studentëve të cilët paraqesin provime pa e përfunduar në tërësi procesin e regjistrimit të lëndëve për semestër do të ju bllokohet regjistrimi i lëndëve për vitet e ardhshme.