Njoftim nga Ass. Lulzim Rashiti

Nëntor 25, 2019

Njoftohen studentët e vitit të II-të dhe III-të , se me lejën e Dakanit nuk do të mbahen ushtrimet nga lënda Marketingut, Menaxhim i Resurseve Humane, Sjellje Konsumatore, Promocion dhe Bankat dhe Afarizmi Bankar të parapara për ditën e martë dhe e mërkure.

Të njëjtat do të zëvendësohen gjatë ditëve/javëve në vijim sipas marrëveshjes së përbashkët.  Për ditën dhe orët e zëvendësimit, studentët do të njoftohen me kohë.

Faleminderit në mirëkuptim!

Ass. Lulzim Rashiti