Njoftim nga Ass. Selim Daku, Phd.C.

Dhjetor 8, 2018

Lajmrohën studentet e Fakultetit Juridik, në nivelin bachelor dhe master se nga 08-15 dhjetor 2018 ushtrimet në lëndët që asiston ass. Selim Daku nuk do të mbahen. Të njejtat do të zëvendësohen duke u dakorduar me studentët.

Faleminderit për mirëkuptim