Njoftim nga Dekani për mbrojtjen e temave të diplomës

Mars 13, 2020
Pas vendimit te Qeverise per nderprerjen e mesimit, shtyhet per nje afat te pacaktuar edhe mbrojtja e temave te dipolomes, deri ne nje njoftim te ri.
Dekani i Fakulteti të Edukimit
Prof.Ass.Dr. Merxhan Avdyli

Njoftim për shtyrje të datës së diplomimit

Shkarko