Njoftim nga Dekani për mbrojtjen e temave të diplomës

Mars 12, 2020
Pas vendimit te Qeverise per nderprerjen e mesimit, shtyhet per nje afat te pacaktuar edhe mbrojtja e temave te dipolomes, deri ne nje njoftim te ri.
Dekani i Fakulteti Ekonomik
Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi