Njoftim nga lënda: Analiza e drejtës ekonomike

Nëntor 11, 2019
Provimi i lendes: Analiza e drejtes ekonomike, do te mbahet te njejten date qe eshte planifikuar (14/11/2019),  por vetem ora e mbajtjes se provimit do te ndryshon.
Provimi do te mbahet ne ora 16:00.
Prof. Shkumbin Misini