Njoftim nga lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar

Shtator 24, 2019

Njoftohën studentët e Fakultetit Ekonomik, se provimi nga lënda: Bankat dhe Afarizmi Bankar tek Prof.Ass.Dr. Arben Mustafa do të mbahet me dt. 26 Shtator 2019 ora 11:00

 

Suksese në provim!