Njoftim nga lënda: E drejtë biznesore ndërkombëtare

Prill 3, 2019
Njoftohen studentet e vitit te II ,lenda:E drejte biznesore nderkombetare/Fakultetit Ekonomik te UKZ-Gjilan,te cilet sipas orarit eshte dashte te mbahen ligjeratat sot me 3 Prill 2019,te njejtat do te mbahen neser date 4 Prill 2019,ora 9.
Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA