Njoftim nga lënda: Fillet e së drejtës

Shkurt 7, 2018

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan,te cilet  kan te drejte te i  nenshtrohen provimit,ne lenden:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,date 8 Shkurt 2018,se provimi me grupin e pare,emrat e te cileve fillojne me germen :A-B,C,ç,D, E dhe F, mbahet nga ora:9-10.Ndersa per grupin e dyte provimi mbahet nga ora 10-11.

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA