Njoftim nga lenda: Hyrje në të dejtën/Fillet e së drejtës

Dhjetor 29, 2019
Njoftohën studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit “KADRI ZEKA” Gjilan,të cilët kan mbetur pa i mbrojtur punimet-prezantimet,në lendën:Hyrje në të dejtën/Fillet e së drejtës,se afati i fundit për mbrojtjën e  punimeve përkatëse është data 30.12.2019.
Pedagogu i lëndës: Prof.Dr.Fejzulla BERISHA