Njoftim nga lënda “Ndërmarrësia”

Qershor 6, 2019

Njoftohen studentët e vitit të dytë të fakultetit Ekonomik, se kolokviumi i dytë nga lënda “Ndërmarrësia” do të mbahet ditën e Premte (me 07.06.2019), në ora 16:00, Salla B01.

Prof. ass. Fehmi Azemi.