Njoftim nga lënda: Shkrim Akademik

Shkurt 20, 2019

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimi në lëndën Shkrim Akademik, do të mbahet me dt. 25 shkurt 2019