Njoftim nga  lënda:E drejtë biznesore

Janar 8, 2020

Njoftohën studentët e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik të UKZ-Gjilan, te cilët i  ndegjojnë leksionet-ligjeratat në lendën: E drejtë biznesore dhe të cilët kan bërë mbrojtjën e seminareve/prezantimeve,që deri me datë 8.Janar 2020,të i dërgojnë seminarët përkatëse,në e-mail adresën: fejzulla.berisha@uni-gjilan.net,ndersa në mënyrë fizike,me datë 10.Janar 2020,kur dhe është ligjerata e fundit,për semestrin përkatës!

Me respekt:Pedagogu i lëndës:

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA