Njoftim nga lëndët: Analiza ekonomike e së drejtës, dhe E drejta e konkurrencës

Janar 15, 2020

Provimet nga lëndët: Analiza ekonomike e së drejtës, dhe E drejta e konkurrencës mbahen me datën 20.02.2019, ora 16:00.