Njoftim nga Prof. Arben Mustafa

Nëntor 18, 2019
Njoftohen studentët se nesër më 19 nëntor 2019 nuk do të mbahen ligjëratat në lëndët Banka dhe Afarizëm Bankar dhe Menaxhmenti i Projekteve.
 
Zëvendësimi i këtyre ligjëratave do të bëhet më 23 nëntor 2019, në oraret si në vijim:
 
Banka dhe Afarizëm Bankar: 12:00 – 13:30
Menaxhmenti i Projekteve: 13:30 – 15:00