Njoftim nga Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha

Janar 23, 2019
Njoftohën studentet e Fakultetit Ekonomik të UKZ-Gjilan,se provimi ne lendën:E drejtë biznesore,mbahët me datë 24 Janar 2019,sipas ketij orari:
Departamenti i marketingut dhe menaxhmentit, ora 10.
Departamenti i BFK,ora 11.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha