Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Arben Mustafa

Korrik 10, 2020

Njoftohen studentët se konsultimet për provimet në lëndët Hyrje në Mikroekonomi, Financat e Korporatave dhe Hyrje në Biznes, të caktuara për 10 korrik 2020, shtyhen për një datë tjetër.

Për datën e re të konsultimeve studentët do të njoftohen me kohë.