Konsultimet në lëndët: Konsumi dhe e Drejta e Konsumatorëve, Analiza Ekonomike e së Drejtës,  E Drejta e Konkurrencës

Maj 14, 2019

Konsultimet ne lendet: Konsumi dhe e Drejta e Konsumatoreve, Analiza Ekonomike e se Drejtes,  E Drejta e Konkurrences, do te mbahen me daten: 17.05.2019, ora 12:00,  Prof. Dr. Shkumbin Misini.