Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

Dhjetor 16, 2018
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik të UKZ-Gjilan,se kollokviumi i II-(dytë) në lëndën:E drejtë biznesore,do të mbahët javën e parë të muajit Janar,përkatësisht me datë 9 Janar 2019.Te drejtë nënshtrimi, në kollokviumin përkatës kanë të gjithë ata student të cilët e kanë kaluar kollokviumin e parë.
Kollokviumi për të tre  grupet fillon në ora 12.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA