Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

Mars 21, 2019
Njoftohën studentët e vitit të II,III dhe IV,të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,se kollokviumi i parë për lëndet perkatëse mbahën:
1.E drejtë kushtetuese pozitive,datë 1.Prill 2019,
2.E drejtë administrative (pjesa e posaçme),datë 1.Prill 2019,
3.E drejtë e punës,datë 3.Prill 2019 dhe
4.Gjyqësi kushtetuese,datë 3.Prill 2019.
Suksese…!
Pedagogu i lëndëve:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha