Njoftim nga Prof. Fejzulla BERISHA

Prill 24, 2018
Lajmrohen studentet e vitit te dytë, të tretë dhe të katërtë,të Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan,se gjatë muajit MAJ 2018,do te i  nënshtrohën kollokviumit të dytë siç vijon:
l.Me datë 15.MAJ 2018,mbahët kollokviumi në lëndët:Gjyqësi kushtetuese,viti  i II dhe e drejtë kushtetuese pozitive,viti i IV,i studimeve.
II.Me datë 24.Maj 2018,mbahët kollokviumi në lëndët:Procedurë administrative,viti i III dhe e drejtë administrative (pjesa e posaçme) viti i IV,i studimeve.
Profesori i departamentit kushtetues-administrativ:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA