Njoftim nga Prof. Fejzulla BERISHA

Prill 25, 2018
Njoftim
Lidhur me publikimin e mbajtjes se kollokviumit te dyte,per lendet:Gjyqesi kushtetuese dhe e drejte  kushtetuese pozitive,procedure administrative dhe e drejte administrative (pjesa e posaçme),te drejten per te iu nenshtruar kollokviumit perkates kan te gjithe ata student,te cilet kan fituar pike ne kollokviumin e pare,26-40.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha