Njoftim nga Prof. Xhevat Sopi

Janar 24, 2019
1. Njoftohen studentet e vitit te trete, drejtimi BFK, se ne provimin Analiza Statistikore Financiare, duhet te vijne se bashku me studentet e vitit te dyte, d.t.th. provimi mbahet prej ores 12:00.
2. Njoftohen studentet e vitit te trete, drejtimi Menaxhment dhe Informatike, se provimi Analiza e te Dhenave per Hulumtime ne Biznes, per pjesen teorike do te mbahet prej ores 12:00, kurse pjesa praktike prej ores 14:00.
Profesori i lendeve,
Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi