Njoftim për Alumnit e UKZ-së

Korrik 15, 2021

Të nderuar studentë Alumni të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, zyra për Karrierë dhe Alumni dëshiron të ruajë kontaktet me studentët Alumni për të lehtësuar integrimin e tyre në tregun e punës, për ti ndihmuar në rritjen e tyre në karrierë dhe përfshirjen e tyre në projekte dhe aktivitetet e shumta që zhvillohen në UKZ.

Ne po vazhdojmë të ju dërgojmë informacione në e-mailat tuaja të UKZ-së, por pasi që ju keni vazhduar rrugën tuaj pas diplomimit nuk po mundemi të ju kontaktojmë.

Ju lutem, dërgojeni e-mailat tuaja të cilat tani jeni duke i përdorur në: info@uni-gjilan.net; minire.rexhepi@uni-gjilan.net , në mënyrë që të vazhdojmë rrugëtimin tonë të përbashkët!

 

Me respekt,

Zyra për Karrierë dhe Alumni