Konsultime për kandidatët që diplomojnë: – Prof.Refik Kryeziu

Shkurt 20, 2018

Njoftohen të gjithë studentët të cilët duhet të diplomojnë në afatin e Janarit – Shkurtit, që për Mentor është caktuar Prof. Refik Kryeziu, konsultimet e fundit mbahen të ejten me daten 22.II.2018 në ora 11:00, salla Bo1.