Njoftim për ID-kartelat e studentëve të vitit të parë në nivelin bachleor

Janar 12, 2018

Studentët e vitit të parë mund t’i marrin ID-kartelat studentore nga e hëna me datë 15.01.2018.

ID-kartelat mirren në zyret e Shërbimit të studentëve në fakultetet respektive.

Përshkak se nuk janë shtypur të gjitha ID-kartelat,  studentët e Fakultetit Juridik dhe Fakultetit Ekonomik të programit Marketing nuk mund t’i marrin ato nga e hëna. Për kohën e tërheqjes do ju njoftojme përsëri.

Studentët mund të marrin numrat e tyre të ID-ve në linqet e mëposhtme dhe mund t’i paraqesin provimet edhe pa i marrë ID-kartelat:

Edukim; Fillor

Edukim; Parashkollor

Juridik

Ekonomik; Banka Financa dhe Kontabilitet

Ekonomik; Menaxhment

Ekonomik; Marketing

Shkenca Kompjuterike

Për t’u njoftuar me menyrën e përdorimit të SEMS shikoni Manualin e perdorimit

 

Zyra e IT-së.