Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri – Arsimi Fillor

Dhjetor 17, 2018

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit Programi: Arsimi Fillor të cilët kalojnë në Programin me Akreditim të Ri (2016-2019) që kërkesat duhet të regjistrohen në SEMS në këtë mënyrë:

  • Studentët të cilët e kanë fituar kushtin për në semestrin e tretë duhet të zgjedhin fajllin e parë Arsimi Fillor  viti akademik 2016/2017
  • Studentët të cilët nuk e kanë fituar kushtin për në semestrin e tretë duhet të zgjedhin fajllin e dytë Arsimi Fillor viti akademik 2017/2018

Studentët obligohen që të bëjnë pagesën për secilën provim në rastin e pranimit të notës gjatë transferimit.

Arsimi fillor viti akademik 2016.2017

Shkarko

Arsimi fillor viti akademik 2017.2018

Shkarko

Manuali per transfer te notes

Shkarko