Njoftim per kandidatet e suksesshem sipas konkursit te dates 26.03.2018

Ne baze te nenit 41, paragrafi 2, te Rregullores me Nr.02/2010, per procedurat e rekrutimit ne Sherbimin

Civil te Republikes se Kosoves,Universiteti Kadri Zeka -Gjilan bene njoftimin per kandidatin e
suksesshem te rekomanduar nga Komisionit Perzgjedhes i Sherbimit Civil te UKZ, pas perfundimit te procedures se rekrutimit per pozitat :
1. Drejtor i Zyres​ per Buxhet dhe Financa
2 Drejtor i Zyres per Shkence, Zhvillim Akademik dhe Cilesi

Njoftim per kandidatet e sukseshem

Shkarko