Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit

Qershor 11, 2019

Njoftim për kandidatet e suksesshëm te procedures se rekrutimit per pozitat: Zyrtar i Prokurimit2, Zyrtar për Mësim dhe Asistent Administrativ3.

Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën-Asistent Administrativ3

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën-Zyrtar i Prokurimit2

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën-Zyrtar për Mësim

Shkarko