Njoftim për kandidatët e suksesshëm për Zyrtar për Zotim të Mjeteve Buxhetore dhe Zyrtar i Pasurisë

Nëntor 26, 2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit për pozitat:

Zyrtar për Zotim të Mjeteve Buxhetore-RN00003874
Zyrtar i Pasurisë- RN00003875

Njoftim për kandidatin e suksesshëm-Zyrtar për Zotim të Mjeteve Buxhetore..

Shkarko

Njoftim për kandidatin e suksesshëm-Zyrtar i Pasurise

Shkarko