Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit

Gusht 2, 2019

Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit, ne baze te Konkursit nr. 01/375, te dates 25.03.2019.

Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit

Shkarko