Njoftim për lëndën: Analiza e investimeve

Janar 18, 2020

Njoftohen studentët e vitit të tretë, Fakulteti Ekonomik, drejtimi: Banka, financa dhe kontabilitet se kollokviumi mbahet të hënën me 20.I.2020 në ora 12:00, Salla B01.

Prof. Dr. Refik Kryeziu