Njoftim për mbajtjen e provimeve në nivelin Master E-Qeverisja tek Prof. Urtak Hamiti

Nëntor 30, 2018

Njoftohen studentët e nivelit Master të programit e- qeverisja se provimet tek Prof.Ass. Dr. Urtak Hamiti mbahen të Hënën me dt. 3 dhjetor 2018 ora 12.45 salla A.25