Njoftim për mbajtjen e provimit nga lënda Financat e Koorporatave

Shtator 8, 2017

Njoftohen studentet e vitit te dyte te Departamentit Banka, Financa e Kontabilite, se provimi nga lenda, Financat e Koorporatave, mbahet me date 16.09.2017, ne ora 12:00.