Njoftim për mundësi punësimi në BKT

Bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit mes UKZ dhe Bankës Kombëtare Tregtare, aktualisht BKT kërkon nga UKZ që ta përcjellë listën e kandidatëve të interesuar për pozitën për të cilën ka shpallë konkurs (Asistentit të Auditorit).

Detajet e konkursit gjendet këtu: Konkursi-External – Assistant Auditor

Të gjithë të interesuarit (studentë të diplomuar në Fakultetin Ekonomik të UKZ),  që aplikojnë në këtë konkurs, duhet ta përshijnë në email (CC) zyrtarin e UKZ për punën praktike, Ass.MSc. Lulzim Rashiti, email: lulzim.rashiti@uni-gjilan.net .