Njoftim per ndryshim te dates se mbajtjes se provimeve ne te cilat pergjegjes eshte Prof Urtak Hamiti

Shtator 12, 2019

Tte  gjitha provimet per te cilat pergjegjes eshte Prof Urtak Hamiti nuk do te mbahen me 19.09.2019 por me 23.09.2019 ne kohen dhe sallat e pararapara.