Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master

Qershor 26, 2018

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E–qeverisja dhe Qeverisja lokale dhe shoqëria demokratike se paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2017/2018 fillon nga data 26.06.2018 deri më datën 29.06.2018.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SEMS  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

 

Suksese në Provime!