Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – Afati i Nëntorit

Nëntor 22, 2018

Njoftohen studentët e nivelit Master se paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit 2017/2018 fillon nga data 22.11.2018 deri më datën 26.11.2018.

Per kohen e mbajtjes se provimeve do të  njoftoheni permes publikimit te orarit te provimeve.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat duhet te shkarkohen në SEMS  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

Suksese në Provime!